TRANSPORTASI

Senin-Jum’at

Jurusan Citra Indah – Mal Ciputra / CitraLand Grogol

Citra Indah

Citra Grand

UKI

Komdak

DPR MPR

Mal Ciputra

Komdak

Citra Grand

Citra Indah

05.10

05.30

06.00

06.15

06.30

06.45

-

07.45

08.10

09.00

09.20

-

10.30

10.45

12.00

12.15

13.00

13.30

11.30

11.50

-

13.00

13.15

14.00

14.30

15.30

15.50

14.00

14.30

-

15.30

15.45

17.30

18.00

19.00

19.30

16.30

16.50

-

18.00

18.15

18.45

19.30

20.30

20.50

Jurusan Citra Indah – Mal Ciputra / CitraLand Grogo, via Harmoni

Citra Indah

Citra Grand

Komdak

HI

Harmoni

Roxy

Mal Ciputra

Citra Grand

Citra Indah

05.20

05.40

06.30

07.00

07.15

07.30

09.00

10.00

10.30

Jurusan Citra Indah – Blok M

Citra Indah

Citra Grand

UKI

Komdak

Blok M

Komdak

Citra Grand

Citra Indah

06.00

06.20

-

07.30

08.15

09.00

09.45

10.05

10.30

10.50

11.15

12.00

13.00

13.15

14.15

13.20

15.00

15.20

-

16.30

17.30

18.00

19.00

19.30

SABTU

Jurusan Citra Indah – Mal Ciputra / CitraLand Grogol

Citra Indah

Citra Grand

UKI

Komdak

Mal Ciputra

Citra Grand

Citra Indah

05.30

05.50

06.30

07.00

07.30

08.30

08.50

Jurusan Citra Indah – Mal Ciputra / CitraLand Grogol

Citra Indah

Citra Grand

Komdak

DPR MPR

Mal  Ciputra

Komdak

Citra Grand

Citra Indah

07.00

07.30

08.30

08.45

09.15

-

10.15

10.35

09.30

09.50

11.00

11.05

12.00

12.15

13.00

13.20

12.30

12.50

14.00

14.15

14.30

15.00

16.00

16.30

14.00

14.20

15.30

15.45

16.30

17.00

17.30

17.50

16.30

16.50

18.00

19.00

19.00

19.30

20.30

20.50

Jurusan Citra Indah – Blok M

Citra Indah

Citra Grand

Komdak

Blok M

Komdak

Citra Grand

Citra Indah

08.00

08.20

09.15

09.30

09.45

10.45

11.05

11.20

11.40

12.50

13.05

13.20

14.20

14.40

15.00

15.20

16.30

16.45

17.00

18.00

18.20

MINGGU / HARI BESAR

Jurusan Citra Indah – Mal Ciputra / CitraLand Grogol

Citra Indah

Citra Grand

Komdak

DPR MPR

Mal  Ciputra

Komdak

Citra Grand

Citra Indah

08.00

08.20

07.00

08.45

09.15

-

10.15

10.35

09.30

09.50

11.00

11.05

12.00

12.30

13.00

13.20

12.30

12.50

14.00

14.15

14.30

15.00

16.00

16.30

14.00

14.20

15.30

15.45

16.30

17.00

17.30

17.50

16.30

16.50

18.00

19.00

19.00

19.30

20.30

20.50

Jurusan Citra Indah – Blok M

Citra Indah

Citra Grand

Komdak

Blok M

Komdak

Citra Grand

Citra Indah

08.30

09.00

09.15

09.30

09.45

10.45

11.05

11.20

11.40

12.50

13.05

13.20

14.20

14.40

15.00

15.20

16.30

16.45

17.00

18.00

18.20

Telepon:

kantor pool CitraIndah: (021) 89934414
Loket CitraIndah: 081513823970


Rute Angkutan umum
:

Rute Kendaraan Pribadi :

UNTUK WARGA CITRA INDAH DISEDIAKAN  4  BUAH KENDARAAN KAWASANLihat Peta Lebih Besar